Поверителност на личните данни

Поверителност на лични данни
С приемането на Общите условия потребителят изрично се съгласява, че Алена Вита ЕООД
има право да събира и използва следната информация във връзка с доставката на продукти
-име, фамилия, телефон, е-поща, както и всяка друга информация, която той предоставя
доброволно при поръчка на www.alenavita.com. Тя ще бъде използвана единствено за
целите на обработката и коректното изпълнение на направената поръчка.
За нуждите по изпълнението на поръчките – доставки на територията на Република
България – Алена Вита ЕООД работи с куриерска фирма Еконт Експрес, чрез подписан
договор. Предоставянето на събраните горепосочени данни към Еконт Експрес се прави
единствено с цел коректното изпълнение на поръчката в www.alenavita.com
Алена Вита ООД декларира, че тези данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма
на трети лица или използвани за цели, различни от описаните по-горе.
Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни,
включително срещу получаването на промоционални оферти и реклами на продукти, като
изпрати писмено съобщение на e-mail адрес: alenavita@abv.bg